SZKOŁY - Judo Kodokan

Idź do spisu treści

Menu główne:

OFERTA

Judo dla dzieci w wieku szkolnymTreningi Judo to doskonała zabawa, ale również wprowadzenie najmłodszych w świat bezpieczeństwa, dyscypliny i pozytywnej rywalizacji.
Program szkoleniowy skierowany jest do dzieci w wieku szkolnym. Różnorodność technik Judo pozwala na dopasowanie zajęć do indywidualnych predyspozycji każdego dziecka.

OFERTA


 • zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 6-11 lat

 • zajęcia prowadzone są w szkole w godzinach od 17:00 do 20:00

 • czas trwania zajęć:  od 1 godziny do 1,5 godziny w grupach 10 - 20 osobowych

 • zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu

 • zajęcia odbywają się na specjalnie przystosowanych do judo matach

 • dzieci nie muszą posiadać strojów do judo, aby uczestniczyć w zajęciach

 • instruktor prowadzący zajęcia zachowuje specjalną ostrożność oraz wszelkie elementy bezpieczeństwa podczas pracy z dziećmi


Cel instruktora Judo:

 • Nauczenie dzieci umiejętności bezpiecznego upadania oraz podstawowych technik Judo.

 • Nauczenie dzieci i doskonalenie podstawowych ćwiczeń gimnastycznych.

 • Dobór ćwiczeń dostosowany do wieku, wytrzymałości i możliwości dzieci.
Cele zajęć:


 • Opanowanie umiejętności bezpiecznego upadania oraz podstawowych technik Judo;

 • Rozwijanie sprawności fizycznej (gimnastyka, akrobatyka, biegi);

 • Rozwijanie koncentracji i kształtowanie charakteru;

 • Rozwijanie takich cech jak ambicja i wytrwałość, pewność siebie, wiara we własne możliwości, poczucie bezpieczeństwa;

 • Opanowanie umiejętności współdziałania w zespole i zachowania się w toku współzawodnictwa;

 • Kształtowanie spostrzegawczości i orientacji;

 • Uczenie pokonywania przeszkód emocjonalnych i osiągania wyznaczonego celu;

 • Wspomaganie w wychowywaniu dzieci nadpobudliwych;

 • Doskonalenie zwinności i zręczności;

 • Kształtowanie koordynacji nerwowo-ruchowej;

 • Rozwijanie samodyscypliny. 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego